Przykłady REwitalizacji – Nowy pomysł na rewitalizację. Z kulturą na podwórko w Białymstoku.   Dziś to opuszczony dom wciśnięty między bloki stojące wzdłuż alei Piłsudskiego. Jest jednak grupa