W Gazecie Wrocławskiej pojawiła się lista 23 kamienic, które przeznaczone są do remontu w ramach drugiego etapu REwitalizacji Nadodrza. Objęte zostały drugim etapem rewitalizacji tej części Śródmieścia, składającej