Przykłady REwitalizacji – Rewitalizacja po baskijsku.   Na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego możemy znaleźć taką oto definicję pojęcia rewitalizacji: Rewitalizacja – kompleksowy, skoordynowany, wieloletni, prowadzony na określonym