Rewitalizacja, to nie tylko remonty budynków. Rewitalizacja to m.in. poprawa jakości życia. Ten cel można osiągać rozmaicie, m.in. poprzez wprowadzanie zrównoważonych terenów zieleni. Jedną ze strategii tego typu