Ruch pieszy na Rynku

Dołączamy się do apelu eMSA Inicjatywa Edukacyjna nt. udziału w konsultacjach z NGO oraz wysyłania uwag z wnioskiem o nakazanie uwolnienia chodników w Rynku od ogródków gastronomicznych w okresie od 15 III do 15 X. Apel poparły również: Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych oraz Klub Kibiców Niepełnosprawnych. Zapoznajcie się z pełnym tekstem – tutaj.

Urząd zorganizował konsultacje z NGO w okresie świątecznym – czyżby celowo, by osłabić ich skuteczność? Czy urzędnicy liczą, że pochłonięci odpoczynkiem ludzie będą mieć w nosie sprawy miasta? Taki jest niestety skutek takiego trybu konsultacji. Oficjalnie konsultacje trwają one 44 dni, ale punkt konsultacyjny w urzędzie czynny jest tylko przez 14 dni, a efektywność konsultacji jest niska, bo ludzie albo nie chcą się tym zajmować (i słusznie, w końcu są święta), albo nie wiedzą, że to się dzieje, bo wyjechali.

Sprawa dotyczy utrwalania bezprawia, które funkcjonuje w centrum miasta, dotyczy łamania przez urzędników praw PIESZYCH, w tym osób obładowanych, starszych, o kulach, niewidomych, słabo widzących, z wózkami, na wózkach, na (desko)rolkach itp. Sprawa dotyczy projektu uchwały o Parku Kulturowym, dotyczy więc bezpośrednio i głównie Rynku, jednak wszyscy tam przecież bywają.

Ślijcie więc uwagi/wnioski, aby w uchwale zapisano, że: “organizatorzy ogródków gastronomicznych na obszarze całego “Parku Kulturowego Stare Miasto Wrocław” MAJĄ OBOWIĄZEK POZOSTAWIĆ 1,5-metrowej szerokości WOLNY PAS CHODNIKA w miejscu jego płyt kamiennych, aby lokalizacja ogródków nie utrudniała ruchu pieszego.” Przy okazji zwróćcie uwagę, że uchwała nakazuje stawianie ogródków tylko od 15III do 15X, a tego nakazu nie ma w obecnie obowiązującym zarządzeniu Prezydenta miasta.

Zamiast wydawać 3mln publicznych pieniędzy, niechaj urzędnicy zmuszą restauratorów do uwolnienia chodników na zgodnym z prawem pasie szer.1,5m – MAMY JUŻ SZPILKOSTRADĘ NA RYNKU, NIE POTRZEBNA NOWA, ale obecna jest bezprawnie zastawiana ogródkami od 15 III do 15 X, czyli przez 58% roku. Czy to jest argument, by wydawać 3mln z naszej kieszeni na coś, co i tak NIE ROZWIĄŻE PROBLEMU, A WPROWADZI FATALNĄ SEGREGACJĘ RUCHU?