Rewitalizacja w Warszawie

Warszawa, przynajmniej w założeniach, zrozumiała, że rewitalizacja nie jest remontem, że inwestycje nie mogą ograniczać się do tych twardych, lecz muszą obejmować również projekty miękkie, zwiększające umiejętności i wiedzę – że trzeba i warto po prostu inwestować w ludzi oraz wspierać oddolne działania animacyjne. Stolica opracowuje więc program rewitalizacji na najbliższą sześciolatkę, będzie to opracowanie zatytułowane “Zintegrowany Program Rewitalizacji na lata 2014-2020”. Za tzw. obszary wsparcia uznano cześć Pragi Północ, Pragi Południe i Targówka. Ów program rewitalizacji opracowano z udziałem mieszkańców – uczestnictwo było, powiedzmy, średnie: w 13 spotkaniach wzięło udział ok.400 osób, zgłoszono 350 problemów, połączono je potem w pakiety, a następnie opracowano projekty działań. W tym miesiącu ktoś (kto?) ma ocenić ich słuszność, a w kwietniu mieszkańcy mają ponownie konsultować opracowania – tym razem propozycje urzędników. Wszystko wygląda pozytywnie, ciekawe, jak będzie z realizacją. Specjalista z krakowskiego Instytutu Rozwoju Miast, z którym mamy przyjemność współpracować (tutaj publikacja), podkreśla jednak, że bez stosownych działań w zakresie tworzenia miejsc pracy, żaden program rewitalizacji nie pomoże (tutaj link do artykułu). Jednak jest inna pociecha, bo jednocześnie Warszawa opracowuje program miejskiej sieci wypożyczalni samochodów, zachęcona sukcesem wypożyczalni rowerowych.

Informacje m.in. z artykułu portalu NGO.pl

Fot. Archiwum eMSA Inicjatywa Edukacyjna / Warszawa, okolice Soho Factory, Warszawa Kamionek

Praga Północ