Redakcja Serwisu

Witamy Państwa Serdecznie!


 

Nad aktualnością serwisu REwitalizacjaNadodrza.pl czuwa zespół redakcyjny w składzie Łukasz Piwnicki i Anna Rumińska.

 

Informacje pojawiające się na w naszym serwisie pochodzą również od naszych partnerów, do których między innymi należą Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (ZTPS-7), Towarzystwo Kultury Czynnej, Infopunkt Nadodrze Łokietka 5, a także wolontariusze, studenci współpracujący z eMSA i naszymi Partnerami.


Kilka Słów Redaktorach Serwisu:


Łukasz Piwnicki – Pomysłodawca i Właściciel serwisu REwitalizacjaNadodrza.pl

Z zawodu urbanista, w 2007 roku obronił pracę magisterską na temat Rewitalizacji Rynku Rozwadowskiego w Stalowej Woli. Wtedy również uzyskałem tytuł magistra gospodarki przestrzennej ze specjalnością rozwój i rewitalizacja miast oraz obszarów wiejskich na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Moją jednostką macierzystą było Collegium Polonicum w Słubicach gdzie pasją do tematyki REwitalizacji Miast zarazili mnie dwaj wspaniali wykładowcy Dr Andreas Billert oraz Dr Zdzisław Kamiński, który jednocześnie był promotorem mojej pracy magisterskiej.

Po ukończeniu studiów rozpocząłem prace we Wrocławiu w zawodzie urbanisty. Tworząc miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego zainteresowałem się dzielnicą Nadodrze i REwitalizacją, która właśnie się tam rozpoczynała. Na jednym ze spotkań w Infopunkcie Nadodrze na ul. Łokietka 5 wpadłem na pomysł założenia Grupy Tematycznej o nazwie REwitalizacja Nadodrza. Grupa zaczęła się cieszyć powodzeniem i odznaczała się bardzo merytoryczną dyskusją. Bardzo szybko stało się dla mnie jasne, że we Wrocławiu jest duża grupa ludzi, którym leży na sercu Nadodrze i to co się tam dzieje. Wtedy też powstało LOGO grupy, którym posługujemy się we wszystkich naszych mediach. Autorem LOGO jest Michał Wiącek.

Kolejny etap to już listopad 2010 roku i wykupienie domeny www.rewitalizacjanadodrza.pl w celu stworzenia jedynego w swoim rodzaju serwisu, który miał na celu informowanie o REwitalizacji Nadodrza. Prace na kształtem serwisu trwały do listopada 2011 roku kiedy to nastąpiła premiera Serwisu w sieci internet. Od pierwszych dni Serwis spotkał się z ciepłym przyjęciem, a jego popularność wciąż rośnie. Kolejnym etap to utworzenie Fun Page’a naszego Serwisu, na którym przekazujemy informacje pojawiające się w serwisie. Każdego dnia liczba odwiedzających nas użytkowników rośnie.

Dzięki staraniom Redakcji Serwisu jako pierwsi przekazaliśmy do informacji publicznej prezentację przygotowaną przez Spółkę Wrocławska Rewitalizacja dotyczącą Masterplanu dla Nadodrza.

Jesteśmy otwarci na współpracę oraz poszukujemy osób zainteresowanych współpracą z redakcją. 


Anna Rumińska – Redaktor Prowadzący oraz autor fotografii i tekstów serwisu REwitalizacjaNadodrza.pl

Z zawodu architekt i etnolog/antropolog kultury, konsultantka przestrzeni publicznej. W 1991 obroniła pracę magisterską na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej nt. Dworca Kolejowego Nadodrze i Placu Powstańców Wielkopolskich, jako centrum wielofunkcyjnego. W 2007 obroniła pracę magisterską na Katedrze Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego pt. Kanony piękna w architekturze. Realizuje obydwie profesje w formie konsultingu, edukacji, projektowania, placemakingu (aktywizacji przestrzennej, ekonomicznej i pro-społecznej) i pracy dydaktycznej (oświata i szkolnictwo wyższe). Pionierka pozaformalnej edukacji architektonicznej we Wrocławiu i w Polsce, trenerka, działaczka społeczna, fotografka, w edukacji przestrzennej stosuje autorską technikę makiety mentalnej.

Prowadzi autorską markę eMSA Inicjatywa Edukacyjna, projektuje, konsultuje inwestycje w zakresie architektury, urbanistyki i terenów zieleni. Stale publikuje teksty, fotografie, filmy i prezentacje poświęcone architekturze, pro-społecznej urbanistyce, pro-społecznym aspektom przestrzeni publicznej miasta,  np. w czasopiśmie Zawód:Architekt lub Autoportret. Pasjonatka muzyki renesansu i baroku, apcyklingu, rękodzieła, tkactwa, antropologii codzienności, antropologii biesiady i kultury kulinarnej. Naukowo zajmuje się antropologią przestrzeni publicznej miasta, antropologią rzeczy, antropologią codzienności, semiotyką architektury i przestrzeni, pedagogiką, andragogiką, antropologią krajobrazu, ruchami slow, dziedzictwem kulinarnym i tradycjami biesiadnymi Dolnego Śląska. Tematowi przestrzeni publicznej miasta poświęcona jest praca doktorska, którą opracowuje pod tytułem „Antropologia przestrzeni publicznej miasta na przykładzie Wrocławia” w Katedrze Etnologii i Antropologii Kulturowej w przewodzie otwartym w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego. Dwukrotna stypendystka Uniwersytetu Wrocławskiego dzięki uznaniu tematu jej pracy za przydatny dla rozwoju gospodarki państwa. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Współpracuje z podmiotami z obszarów miejskich i wiejskich, członkini Partnerstwa Lokalnego 8 SCEN, Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, Slow Food, Slow Food Youth Wrocław, Towarzystwa Kultury Czynnej. Autorka pomysłu reaktywacji Hali Targowej we Wrocławiu, propagatorka ochrony wrocławskiego powojennego modernizmu, promotorka łąkowych roślin jadalnych (Chwastożercy), wiceprezeska ds. edukacji i promocji SARP O/Wrocław kadencji 2006-2009, w 2010 roku wraz z Partnerami zorganizowała woluntarystycznie dla Urzędu Miejskiego Europejski Dzień bez Samochodu na fragmencie ul. Świdnickiej, od 2009 organizuje placemakingowe akcje uliczne na rzecz promocji i rozwoju ul. Szewskiej we Wrocławiu, od 2011 konsultuje podmioty z Arkad KDM we Wrocławiu doradzając im w kwestiach placemakingu. Od ponad 20 lat autorka i menedżerka projektów architektonicznych, od 2014 r. prowadzi kurs edukacyjno-kulinarny “WOJ: Wiedza o Jedzeniu”.


Jeśli chciałbyś się skontaktować z redakcją – zapraszamy do wysłania maila na naszą skrzynkę redakcyjną:

rewitalizacjanadodrza@gmail.com

tel.660.968.363


Pozdrawiamy serdecznie

Łukasz Piwnicki i Anna Rumińska

REwitalizacjaNadodrza.pl


p.s. gdybyś zastanawiał się dlaczego poniżej znajdują się reklamy to już Ci odpowiadam. Są tutaj ponieważ serwer oraz domenę opłacam z własnej kieszeni i jest to jedyna możliwość abym mógł opłacić odnowienie domeny i utrzymanie serwera gdyż na daną chwilę serwis ten nie posiada sponsora. Dlatego jeśli Ci to przeszkadza uruchom AdBlocka i zblokuj reklamy, a jeśli nie to wesprzyj mnie i moją pracę poprzez zainteresowanie się tym co pojawiło się w reklamie. Dzięki 🙂