Publikacje o REwitalizacji – bibliografia

Poniżej znajduje się lista książek i publikacji, która została użyta podczas pisania mojej pracy magisterskiej na temat Rewitalizacji Rynku Rozwadowskiego w Stalowej Woli. Mam nadzieję, że się przyda – Ł. Piwnicki


LITERATURA:

1. Biliński T., 2005. Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych, tom I, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra.

2. Biliński T., 2005. Rewitalizacja obszarów miejskich instrument strategii rozwoju miasta, w: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych, tom I, T. Biliński (red.), Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra.

3. Billert A.(red.), 2001. Nowoczesne zarządzanie rozwojem miast, Projekt Tempus – Phare „Nowoczesne zarządzanie rozwojem miast”, Słubice.

4. Billert A., 2001. Teoretyczne i praktyczne aspekty rewitalizacji w kontekście doświadczeń polskich i krajów Unii Europejskiej, w: Rewitalizacja obszaru śródmiejskiej zabudowy Wągrowca, Kwartalnik Ziemia Wągrowiecka nr 4/2001.

5. Billert A., 2004. Centrum staromiejskie w Żarach. Problemy, metody i strategie rewitalizacji, Słubice.6. Billert A., 2005. Problemy rewitalizacji miast – skrypt dla studentów Studium Gospodarki Przestrzennej Rozwoju i rewitalizacji miast i obszarów miejskich UAM w Collegium Polonicum w Słubicach, Słubice.

 

7. Billert A., 2006. Problemy rewitalizacji w Polsce na tle doświadczeń niemieckich, Materiały Międzynarodowego Forum Rewitalizacji (Internationales Wideraufbauforum) Lubań – Kamenz, Lubań.

8. Billert A., 2006. Współczesne problemy rozwoju i rewitalizacji. Lokalny Program Rewitalizacji – Nowy instrument dla zintegrowanego planowania i wdrażania rozwoju i rewitalizacji miast, w: Renowacja Budynków i modernizacja obszarów zabudowanych, tom II, Zielona Góra.

9. Brocks S., Schulitz A., 2005: Integrated Regional Development Concepts – A practical guide for the elaboration and implementation of Regional Development Concepts – based on the experience of the INTERREG IIIC-Project INCORD – Brussels.

10. Chmielewski J. M., 2001: „Teoria urbanistyki w projektowaniu i planowaniu miast”, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.

11. Cibis J., Olejko W., 2005. Rewitalizacja istniejących zasobów mieszkaniowych – aktualne potrzeby i możliwości realizacji, w: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych, tom I, Zielona Góra.12. Ciok K., 2005. Finansowanie przedsięwzięć rewitalizacyjnych na przykładzie miasta Żary, w: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych, tom I, Zielona Góra.

12. Czyżewska A., 2002. Finansowanie programów rewitalizacji z Funduszy Strukturalnych, Referat wygłoszony na konferencji w Będzinie, Będzin.

13. Frąckiewicz L. (red.), 2004. Wykluczenie, Rewitalizacja, Spójność społeczna. Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, Katowice – Warszawa.

14. Heczko – Hyłowa E.(red.),2005. Koncepcja reurbanizacji w Europie i w Polsce. Reurbanizacja a zieleń polskich miast. Materiały międzynarodowej konferencji prezentującej wyniki projektu badawczo – wdrożeniowego Unii Europejskiej ReUrban, Kraków.

15. Heller C. A., 2005. Rewitalizacja obszarów miejskich. Praktyczny przewodnik: Jak opracować lokalny plan rozwoju? Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w Polsce. Projekt Bliźniaczy – Przygotowanie do wdrażania ERDF w Polsce, www.erdf.edu.pl.

16. Kaczmarek T., 2001. Rewitalizacja miast w Polsce na tle doświadczeń europejskich, w: Nowoczesne zarządzanie rozwojem miast, A. Billert (red.), Collegium Polonicum, Projekt Tempus – Phare, Słubice.

17. Kamiński Z., 2001. Rewitalizacja podstawą rozwoju miast, w: Rewitalizacja obszaru śródmiejskiej zabudowy Wągrowca, Kwartalnik Ziemia Wągrowiecka nr 4/2001.

18. Kamiński Z., 2006. Rewitalizacja miast w Polsce – podstawowe dylematy, Materiały Międzynarodowego Forum Rewitalizacji (Internationales
Wideraufbauforum) Lubań – Kamenz, Lubań.

19. Kmieć T., 2004, „Zagadnienia przestrzenne w programach rewitalizacji” w Urbanista 11/2004.

21. Kollat R., Szeliga M., 2001, „Potencjały i deficyty terenu rewitalizacji – Społeczny aspekt procesu rewitalizacji” w „Rewitalizacja obszaru śródmiejskiej zabudowy Wągrowca”, Kwartalnik Ziemia Wągrowiecka nr 4/2001.

22. Koźmińska M., Mastalerz M., Sarnacka A., 2006. Projekty rewitalizacyjne – zawartość i przygotowanie, Urabanista nr 7/2006.

30. Lechman G., 2006, „Okiem urbanisty cz. 2, Rewitalizacja”, wywiad w Gazecie Nieruchomości Pomorze.

23. Milczyńska-Hajda D., 2007: „Rewitalizacja polskich miast – potrzeby, prognozy i perspektywy”, Kraków, referat umieszczony na stronie www.fr.org.pl.

24. Muzioł-Węcławowicz A., 2005. Rewitalizacja miast – założenia ustawy o gminnych programach rewitalizacji, Ekspertyza wykorzystana przy przygotowaniu projektu Narodowego Planu Rozwoju 2007 – 2013, Warszawa.

25. Olszewski R., 2007: „Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic za europejskie pieniądze”, artykuł w internetowym wydaniu Gazety Wyborczej.

26. Orliński J., 2004. Zasady finansowania programów rewitalizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, w: Wykluczenie, Rewitalizacja, Spójność Społeczna, Katowice – Warszawa.

27. Pęchorzewski D., 2005. Prezentacja problemów śródmieść polskich miast, w: Koncepcja ReUrbanizacji w Europie i w Polsce. ReUrbanizacja a zieleń polskich miast, Kraków.

28. Pichla J., 2004. Europejski Fundusz Społeczny a programy rewitalizacji miast, w: Wykluczenie, Rewitalizacja, Spójność Społeczna, Katowice – Warszawa.

29. Podręcznik rewitalizacji. Zasady, procedury i metody działania współczesnych procesów rewitalizacji, Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, Warszawa 2003.

30. Rębowska A.(red.) , 2006, „Strategie rehabilitacji blokowisk” Wydawnictwo Instytutu Rozwoju Miast, Kraków.

31. Skalski K., 2003. Rewitalizacja a aktywizacja regionu, Referat wygłoszony na konferencji w Będzinie, Będzin.

32. Skalski K., 2004. Szanse i zagrożenia programów rewitalizacji, w: Wykluczenie, Rewitalizacja, Spójność Społeczna, Katowice – Warszawa.

33. Skalski K., 2006. Programy rewitalizacji w Polsce. Bilans, analiza porównawcza, perspektywy, w: Projekty i programy rewitalizacji w latach 2002 – 2006. Studium przypadków, Kraków.

34. Targowska F.(red.), 2006. Projekty i programy rewitalizacji w latach 2000 – 2006. Studium przypadków, Kraków, poradnik przygotowany pod kierunkiem K. Skalskiego.

35. Targowska F., 2006. Rewitalizacja obszarów miejskich, w: Projekty i programy rewitalizacji w latach 2002 – 2006. Studium przypadków, Kraków.

36. Tosz T., 2004, „Rewitalizować ludzi, nie kamienie” w „Wykluczenie,Rewitalizacja, Spójność społeczna. Praca zbiorowa pod redakcją naukową Lucyny Frąckiewicz.” Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, Katowice – Warszawa.

37. Węglowski M., 2006. Organizacyjno – prawne i finansowe aspekty rehabilitacji, w: Strategie rehabilitacji „Blokowisk”, A. Rębowska (red.), Kraków.

38. Walczak B. (red.), Rewitalizacja miast poprzemysłowych. Rola dziedzictwa kulturowego. Międzynarodowa Konferencja Pro-Revita. Łódź 23-25.09.2004.


{loadposition NC}