Partycypacja społeczna w Kapsztadzie

Jak to jest z partycypacją społeczną w 3,6-milionowym Kapsztadzie? Niewesoło, ale tendencja jest jednak wzrostowa. Dzięki realizacji polityki partycypacyjnej od 2009 roku i utworzeniu specjalnej jednostki poziom uczestnictwa mieszkańców w jej przedsięwzięciach zwiększa się. Wprawdzie autorzy raportu włączyli w statystykę mistrzostwa świata w 2010, co nie oddaje oczywiście , ale interesujący jest fakt, że w mieście jest w ogóle jednostka zajmująca się partycypacją społeczną.

Raport analizuje 4 główne przedsięwzięcia bardzo bliskie nam, Wrocławiowi, a także całej Polsce:

1) biznesplan stadionu miejskiego,

2) reklama zewnętrzna i oznakowanie pionowe,

3) plany rozwojowe dzielnicy Wescape,

4) akcja nazewnicza w osiedlach dzielnicy Gugulethu.

Więcej przeczytajcie tutaj.

Źródło infografiki: link j.w.