Ostatnie spotkanie w ramach Konsultacji Społecznych oraz konferencja Masa Krytycznie.

Ostatnie spotkanie w ramach Konsultacji Społecznych oraz konferencja Masa Krytycznie.


W imieniu organizatorów Konsultacji Społecznych – Spółki Wrocławska Rewitalizacja Zapraszamy Państwa na ostatnie z serii spotkań w ramach konsultacji Masterplanu dla Nadodrza! Państwa głos jest ważny i pomaga określić główne cele procesu rewitalizacji osiedla.

 

W ostatnich latach na Nadodrzu działania z zakresu rewitalizacji były prowadzone bardzo intensywnie. Efekty są widoczne i dały podstawy do rozważań na temat kierunków kontynuacji odnowy tego osiedla. Obecnie Wrocławska Rewitalizacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na zlecenie Miasta Wrocław, kończy opracowanie Masterplanu. Będzie to „mapa działań w procesie rewitalizacji”, umożliwiająca sterowanie tym złożonym, interdyscyplinarnym procesem, którego nadrzędnym celem jest poprawa jakości życia i pracy. W maju tego roku odbyły się konsultacje społeczne dotyczące pierwszej, analitycznej części Masterplanu. Państwa udział był ważnym wkładem, który został uwzględniony w tworzeniu części koncepcyjnej. W listopadzie tego roku pierwszy raz konsultowaliśmy z Państwem części koncepcyjną Masterplanu, czyli główne cele strategiczne i operacyjne na następne lata. Spotkanie to było bardzo cenne i wniosło wiele ważnych uwag do opracowania.

 

Zapraszamy do współudziału w tworzeniu ostatecznego kształtu Masterplanu 2012: 10 grudnia 2012, w poniedziałek, o godz. 18.00, w Infopunkcie przy ul. Łokietka 5.


Jednocześnie zapraszamy do zapoznania się z prezentacją przygotowaną przez Wrocławską Rewitalizację, którą zamieszczamy poniżej.

 

Prezentacja z Konsultacji Społecznych do pobrania tutaj: PREZENTACJA


Zapraszamy również do wypełnienia ankiety, którą zamieściliśmy już w naszym serwisie wcześniej: Ankieta

Wszelkie uwagi, sugestie lub głosy dotyczące Masterplanu – Koncepcji prosimy kierować na specjalnie do tego przygotowany adres mailowy. Tam również należy przesyłać wypełnione ankiety;


masterplan.koncepcja@w-r.com.pl


Zapraszamy również w imieniu organizatorów na konferencję pt: “Nadodrze  MasaKrytycznie”, która odbędzie się w dniach 12.12.2012 – 15.12.2012 na Nadodrzu m.in. w Centrum Krzywy Komin – wszelkie informacje znajdują się na stronie masakrytycznie.pl


{loadposition NC}