Konsultacje Społeczne – Masterplan dla Nadodrza – dyskusja nad koncepcją.

Konsultacje Społeczne – Masterplan dla Nadodrza – dyskusja nad koncepcją.


Serwis REwitalizacjaNadodrza.pl w imieniu organizatorów zaprasza do udziału w Konsultacjach Społecznych dotyczących koncepcji procesu rewitalizacji. Konsultacje te organizowane są przez Wrocławską Rewitalizację – Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Opracowujemy część koncepcyjną Masterplanu dla Nadodrza. Państwa udział w ostatnich konsultacjach był dla nas znaczącym wsparciem przy jej powstawaniu. Zapraszamy do dalszej dyskusji!

W ostatnich latach na Nadodrzu działania z zakresu rewitalizacji były prowadzone bardzo intensywnie. Efekty są widoczne i dały podstawy do rozważań na temat kierunków kontynuacji odnowy tego osiedla. Obecnie Wrocławska Rewitalizacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na zlecenie Miasta Wrocław, kończy opracowanie Masterplanu dla Przedmieścia Odrzańskiego. Będzie to „mapa działań w procesie rewitalizacji”, umożliwiająca sterowanie tym złożonym, interdyscyplinarnym procesem, którego nadrzędnym celem jest poprawa jakości życia i pracy. W maju tego roku odbyły się konsultacje społeczne dotyczące pierwszej, analitycznej części Masterplanu. Państwa udział był ważnym wkładem, który został uwzględniony w tworzeniu części koncepcyjnej.

Teraz zapraszamy do dyskusji nad koncepcją procesu rewitalizacji i do współudziału w tworzeniu ostatecznego kształtu Masterplanu.

Zapraszamy do dyskusji: 19 listopada 2012, poniedziałek, godz. 18.30, Infopunkt przy ul. Łokietka 5.

 

Wrocławska Rewitalizacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Redakcja Serwisu REwitalizacjaNadodrza.pl podjęła starania aby tak jak to było w przypadku majowych konsultacji społecznych również Spółka Wrocławska Rewitalizacja udostępniła skróconą prezentację w celu publikacji jej w naszym serwisie.

{loadposition NC}