Definicja REwitalizacji

Co to jest ta REwitalizacja?


Rewitalizacja to planowe działanie mające na celu zmianę struktury funkcjonalno – przestrzennej zdegradowanych obszarów miasta i w konsekwencji ich ożywienie gospodarcze i społeczne. (T. Kaczmarek)

Zadaniem rewitalizacji jest więc zrewitalizowanie tkanki miejskiej, wiejskiej, przemysłowej, tkanki, która jest zdegradowana, podupadła i wprowadzenie nowej jakości, podarowanie jej przysłowiowego „kopa”, który pchnie tą przestrzeń do przodu, wyciągnie z dołka. Jednak tkanka miejska nie składa się tylko i wyłącznie z budynków, placów, ulic, parków, ale przede wszystkim składa się z ludzi. Jak to powiedział jeden z autorów definicji rewitalizacji trzeba rewitalizować „Ludzi, a nie kamienie…” i tego należy się trzymać, w każdym procesie rewitalizacji zdegradowanej tkanki miejskiej trzeba na pierwszym miejscu stawiać człowieka.