Aglomeracje miejskie

Przypominamy publikację, która może zainteresować miłośników tego tematu rewitalizacji: “Aglomeracje miejskie w Polsce na przełomie XX i XXI wieku. Problemy rozwoju, przekształceń strukturalnych i funkcjonowania“, wyd. Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Od strony 285. emerytowany Profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, pracownik Zakładu Analiz Regionalnych i Lokalnych UWR (dawn. Zakład Geografii Społecznej i Ekonomicznej), dr hab. Jan Łoboda pisze o potencjale Wrocławia i perspektywach jego rozwoju. Referat pod tym samym tytułem Profesor Łoboda przedstawił w grudniu 2007 na konferencji “Aglomeracje miejskie w strukturze osadniczej kraju i regionu” zorganizowanej w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy. Prezentowana tutaj publikacja pochodzi więc z 2009 roku, wymaga aktualizacji, jednak mimo to, jako zbiór rozpraw stanowić może cenne źródło informacji i inspiracji.