Latest

Rewitalizacja na łące

Rewitalizacja, to nie tylko remonty budynków. Rewitalizacja to m.in. poprawa jakości życia. Ten cel można osiągać rozmaicie, m.in. poprzez wprowadzanie zrównoważonych terenów zieleni. Jedną ze strategii tego typu
Read More

Rewitalizacja i współpraca

To rzadki przykład w polskiej rzeczywistości, aby trzy miasta współpracowały ze sobą w wielomilionowych inwestycjach. Dlatego cieszy górnośląski przykład. Trzy miasta, Mysłowice, Jaworzno i Sosnowiec, zawarły umowę partnerską
Read More